Uitnodiging van het bestuur Benelux Workpark:

Hierbij nodig ik u uit voor een digitale GGO vergadering ‘Trekkingsrecht’ op dinsdag 26 mei 2020. Alle ondernemers die gevestigd zijn in het betreffende gebied kunnen bij bijeenkomsten van de GGO meepraten en meebeslissen over de bestemming van het geld dat voor dit specifieke werkgebied wordt beheerd door het Ondernemersfonds Vlaardingen. Het maakt niet uit of een onderneming lid is van de IKV of van de dochtervereniging, iedereen is welkom.

Dinsdag 26 mei 2020 – 16:00-16:30 uur
De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden via het platform Zoom.

De link hiervoor kunt u aanvragen bij het bestuur van IKV Benelux Workpark

Vanwege de Corona crisis zijn wij genoodzaakt de vergadering digitaal vorm te geven. Omdat deelname misschien niet voor iedereen haalbaar is kunt u uw stem ook vooraf digitaal kenbaar maken met behulp van het stemformulier.
Ook kunt u voorafgaand aan de vergadering plannen met een bijbehorende begroting m.b.t. de GGO Benelux Workpark per e-mail indienen bij de ondernemersvereniging (benelux@ikv.nu). Tijdens de vergadering kunt u deze plannen toelichten waarna er direct gestemd zal worden.

Vanwege de Corona crisis zijn wij genoodzaakt de vergadering digitaal vorm te geven. Omdat deelname misschien niet voor iedereen haalbaar is kunt u uw stem ook vooraf digitaal kenbaar maken met behulp van het stemformulier.

Stemformulier downloaden

Ook kunt u voorafgaand aan de vergadering plannen met een bijbehorende begroting m.b.t. de GGO Benelux Workpark per e-mail indienen bij de ondernemersvereniging (benelux@ikv.nu). Tijdens de vergadering kunt u deze plannen toelichten waarna er direct gestemd zal worden.

De agenda van de GGO Vergadering luidt als volgt;

  1. Toelichting gebiedsmanagement;
  2. Toelichting status trekkingsrechten OFV;
  3. Stemming Trekkingsrecht GGO Benelux Workpark
    a) Handhaven reservering project afsluiting (slagbomen, hekwerk, cameranetwerk);
    b) Reservering tbv inzet secretariaat en gebiedsmanagement (reeds geaccordeerd);
    c) Restant reserveren tbv verbetering buitenruimte.

Tijdens de vergadering geven wij een samenvatting van de informatie die met deze uitnodiging wordt gedeeld en staan wij open voor vragen en alternatieve voorstellen.

Categorieën: Uncategorized