februari 26, 2015

Bestuur en secretariaat

Ons bestuur bestaat uit louter vrijwilligers die Vlaardingen een warm hart toedragen. Zij zetten zich met name in voor de ondernemers in deze mooie stad aan de Maas…..

Dagelijks bestuur:

Dirk Jan van de Weerdt, voorzitter
Roel van Tongeren, vice-voorzitter
Arie Ouwendijk, secretaris
Marcel Baas, penningmeester
Marco de Groot, vice-voorzitter/communicatie

Wilt u het bestuur een bericht sturen? Klik dan hier.

Contactadres/penningmeester:

Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen
p/a Arij Koplaan 14a
3132 AA  Vlaardingen


Raad van Advies: 

Gerrit van Toor,
Olaf Hanno,
Ronald Huiskens

Wilt u de leden van de Raad van Advies een bericht sturen? Klik dan hier.


Secretariaat:

U kunt ons secretariaat bereiken via ons contactformulier