december 14, 2017

GGO De Nieuwe Loper

Winkeliersvereniging De Nieuwe Loperlogo-winkelcentrum-deloper-vlaardingen-liggend

Website: www.winkelcentrumdeloper.nl

Correspondentieadres:
Postbus 6001
3130 DA Vlaardingen

Contactgegevens:
E-mail: info@winkelcentrumdeloper.nl

Bestuur:
voorzitter Marin van Dijk  : info@vandijkmannenmode.nl
secretaris Peter Schipper :  peter.schipper@expert.nl
secretaris Tony Schipper:  idem
Arno Wapenaar :  ajhwapenaar@gmail.com
penningmeester Mark Donkersloot : penningmeester@difinance.nl