Het Ondernemersfonds Vlaardingen stimuleert ondernemers om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid binnen de gemeente Vlaardingen. OFV doet dit door deze collectieve initiatieven te financieren. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van feestverlichting in de binnenstad of het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor een bedrijventerrein. 

Taken van het Ondernemersfonds zijn:

  • Stimuleren ondernemersinitiatieven;
  • Begeleiden aanvragen;
  • Controle procedures;
  • Toetsen aanvragen op statutaire doelstelling OFV;
  • Verzorgen uitbetaling van de ingediende facturen;
  • Voeren van een degelijke financiële administratie.

Gebieden

Het Ondernemersfonds ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Vlaardingen. Deze subsidie wordt verdeeld over de verschillende gebieden. 

Via een ondernemers- of winkeliersvereniging in dat gebied, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Voorbeelden zijn feestverlichting, professioneel parkmanagement op bedrijventerreinen en kleinere gebiedsgebonden evenementen. Stadsbrede evenementen kunnen worden ingediend via Stichting Vlaardingen Partners.

Het Ondernemersfonds Vlaardingen is formeel een stichting en is opgericht in december 2013. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds Vlaardingen een convenant gesloten met de gemeente Vlaardingen.

Op onze downloadpagina zijn de statuten en het convenant te downloaden.

Uitleg-OFVLD