Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) stimuleert ondernemers om onderlinge samenwerkingen aan te gaan, met als doel het sociaal- of economisch klimaat in Vlaardingen te versterken. OFV doet dit door deze collectieve initiatieven te financieren. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van feestverlichting in de binnenstad of het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor een bedrijventerrein. 

Taken van het Ondernemersfonds zijn:

  • Stimuleren ondernemersinitiatieven
  • Begeleiden aanvragen
  • Controle procedures
    (neemt inhoudelijk geen beslissing over een aanvraag)
  • Verzorgen uitbetaling aan GGO’s of het verzorgen van betaling van de ingediende facturen
  • Voeren van een degelijke financiële administratie
    (verzorgt jaarrekening en verzorgt BTW afdracht)

Het ontstaan

OFV is in 2013 opgericht door een werkgroep met betrokken ondernemers en partijen in Vlaardingen. Deze werkgroep heeft in nauwe samenwerking met de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor een “contributiebijdrage” van ondernemers aan collectieve activiteiten. Deze bijdrage vonden zij in de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor (bedrijfs)panden, niet zijnde woningen.

In 2014 is het OZB tarief voor bedrijfspanden daarom met ongeveer 0,5 % verhoogd. Het geld dat daarmee extra in de gemeentekas vloeit wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Vlaardingen en komt daarmee vrij voor besteding van collectieve ondernemersbelangen.

Gebieden

Deze gelden worden ter beschikking gesteld aan Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s). Dit noemen we trekkingsrechten: bedragen die per gebied door ondernemers zijn opgebracht via het OZB tarief.

Via een ondernemers- of winkeliersvereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld feestverlichting, professioneel parkmanagement op bedrijventerreinen en feestelijkheden zoals Sinterklaasintochten en een Moederdagevenement.

Het Ondernemersfonds Vlaardingen is formeel een stichting en is opgericht in december 2013. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds Vlaardingen heeft een convenant gesloten met de gemeente Vlaardingen.

Op onze downloadpagina zijn de statuten en het convenant te downloaden.

Uitleg-OFVLD