Het Ondernemersfonds Vlaardingen stimuleert ondernemers om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid binnen de gemeente Vlaardingen. OFV doet dit door deze collectieve initiatieven te financieren. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van feestverlichting in de binnenstad of het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor een bedrijventerrein. 

Taken van het Ondernemersfonds zijn:

  • Stimuleren ondernemersinitiatieven;
  • Begeleiden aanvragen;
  • Controle procedures;
  • Toetsen aanvragen op statutaire doelstelling OFV;
  • Verzorgen uitbetaling van de ingediende facturen;
  • Voeren van een degelijke financiële administratie.
Het ontstaan

OFV is in 2013 opgericht door een werkgroep met betrokken ondernemers en partijen in Vlaardingen. Deze werkgroep heeft in nauwe samenwerking met de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor een “contributiebijdrage” van ondernemers aan collectieve activiteiten. Deze bijdrage vonden zij in de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor (bedrijfs)panden, niet zijnde woningen.

In 2014 is het OZB-tarief voor bedrijfspanden daarom met ongeveer 0,5% verhoogd. Het geld dat daarmee extra in de gemeentekas vloeit wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Vlaardingen en komt daarmee vrij voor besteding van collectieve ondernemersbelangen.

Gebieden

Deze gelden worden ter beschikking gesteld aan Gebiedsgebonden Organisaties, afgekort GGO’s. Een GGO is het bestuur van een gebied. Vaak is dit de ondernemers- of winkeliersvereniging in het gebied.  De gelden die ter beschikking gesteld worden noemen we trekkingsrechten: bedragen die per gebied door ondernemers zijn opgebracht via het OZB-tarief.

Via een ondernemers- of winkeliersvereniging kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Voorbeelden zijn feestverlichting, professioneel parkmanagement op bedrijventerreinen en kleinere gebiedsgebonden evenementen. Stadsbrede evenementen kunnen worden ingediend via Stichting Vlaardingen Partners.

Het Ondernemersfonds Vlaardingen is formeel een stichting en is opgericht in december 2013. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds Vlaardingen een convenant gesloten met de gemeente Vlaardingen.

Op onze downloadpagina zijn de statuten en het convenant te downloaden.

Uitleg-OFVLD