Ondernemersfonds Vlaardingen ontvangt subsidie van de gemeente Vlaardingen om het economisch klimaat en de leefbaarheid te verbeteren in de stad. Deze subsidie wordt verdeeld over de verschillende gebieden van de stad. Het voeren van goede citymarketing is belangrijk in het promoten van een stad voor huidige en potentiële inwoners, toeristen en studenten, maar ook voor ondernemers. Daarom heeft OFV een dochterorganisatie opgericht, speciaal voor het promoten van Vlaardingen: Stichting Vlaardingen Partners (SVP). Ze lobbyen, netwerken en ontwikkelen om Vlaardingen in het geheel een aantrekkelijke stad te maken.

Co-financiering door Vlaardings bedrijfsleven

Het bedrijfsleven steunt de citymarketing-organisatie financieel door een deel van het verkregen subsidiebedrag jaarlijks hiervoor te bestemmen. Vorig jaar heeft SVP, in een bijeenkomst met gebiedsbesturen, de citymarketingplannen toegelicht en is met de aanwezige besturen overeengekomen dat er ieder jaar een substantieel bedrag wordt gereserveerd voor de citymarketingorganisatie. 

De gebiedsbesturen vertegenwoordigen ondernemers uit de verschillende gebieden waarover het subsidiebedrag wordt verdeeld door OFV.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangevuld door de gemeente Vlaardingen.
De gemeenteraad heeft in de gemeentebegroting voor de periode 2023-2026 geld gereserveerd om het initiatief vanuit ondernemend Vlaardingen mee te financieren en de uitvoering mogelijk te maken.

Ontwikkelingen citymarketingorganisatie
Voorheen werd SVP vrijwillig geleid door een tweekoppig bestuur. Het bestuur stelde een kwartiermaker aan om een citymarketingplan op te stellen en te lanceren in de vorm van een nieuwe stadsstijl. In mei 2023, samen met de presentatie van de nieuwe stadsstijl, stelde het bestuur van SVP Menno de Mol aan als nieuwe directeur-bestuurder en citymarketeer. Menno is verantwoordelijk voor de marketing en promotie van Vlaardingen.

Uitingen citymarketing: ‘Kom Vlaardingen Doen’

SVP heeft niet stil gezeten. Al eerder wisten ze de stad op te fleuren met o.a. muurschilderingen en boomverlichting, maar inmiddels is een eigen stadsstijl ontwikkeld en door heel Vlaardingen zichtbaar. Met de slogan: “Kom Vlaardingen Doen” zet de citymarketingorganisatie Vlaardingen op de kaart voor (potentiële) inwoners, toeristen, studenten en ondernemers.

De stijl omvat een nieuw beeldmerk, kleurenpalet, typografie en beeldelementen met een vleugje haring. Doel is een unieke en herkenbare uitstraling die goed weergeeft wat Vlaardingen als stad is en wil zijn: stoer, open, samen, vernieuwen en doen.

Inmiddels zien we steeds vaker de stadsstijl terugkomen in het straatbeeld. Heb jij al een tasje of tafelvlaggetje weten te bemachtigen?