Vlaardingen, 14-12-2015

Geachte bestuursleden van de (adspirant) Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s) en (adspirant) Sectorgebonden Organisaties (SGO’s),

Het ondernemersfonds begint nu het stadium te bereiken, dat voor het grootste deel van Vlaardingen, met de Gebiedsgebonden en Sectorgebonden Organisaties overeenkomsten zijn gesloten. Nu hopen wij, samen met deze GGO’s en SGO’s, tot het uitoefenen van de u toekomende trekkingsrechten te komen, waarbij het Ondernemersfonds tot uitbetaling kan overgaan en u uw ingediende plannen kunt uitvoeren. Hiermee kunnen we in 2016 (het jaar van evalutie) aan de Gemeenteraad van Vlaardingen ook laten zien dat het Ondernemersfonds als initiatief geslaagd is en dat het convenant het verdient om te worden verlengd.

Wij horen in de wandelgangen, dat de GGO’s en SGO’s tegen verschillende praktische problemen aanlopen en willen daar graag met u over overleggen en zien wat wij u aan praktische hulp en informatie kunnen bieden.

Daarom nodigen wij alle (adspirant) GGO’s en (adspirant) SGO’s uit om op:

14 januari 2016
om 19.30 uur bijeen te komen in de Polderpoort,
Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen.

U krijgt dan alle gelegenheid om knelpunten, die u in de praktijk ervaart, met ons te bespreken. Omdat een veel gehoord knelpunt ligt in de ondersteuning van e.e.a. nodigen wij een tweetal aanbieders van ondersteuning voor deze bijeenkomst uit, die zichzelf aan u zullen introduceren en die u desgewenst kunt inhuren om u te ondersteunen. Uw trekkingsrecht kan worden gebruikt om de kosten daarvan te dekken.

Wij hopen u op 14 januari 2016 in de Polderpoort te treffen.

Stuur dit bericht gerust door naar diegenen waarvan u verwacht dat zij ook geïnteresseerd kunnen zijn in deze bijeenkomst.

We maken tevens van deze gelegenheid gebruik u allen goede feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen.

Het dagelijks bestuur van het ondernemersfonds,

E.M. Bijster, voorzitter
A. van Toor, penningmeester
O.Hanno, secretaris
A. Ouwendijk, bestuurslid

Categorieën: Uncategorized