Zoals tijdens de GGO-bijeenkomst in april al terloops werd aangekondigd, heeft het bestuur o.l.v. de nieuwe penningmeester Marcel Baas, bekeken op welke wijze het fonds de penningmeesters van de wijkfondsen het beste kunnen ondersteunen, en de financiën op zo voordelig mogelijke wijze kunnen worden ingezet. Immers: 16 GGO’s met 16 bank/girorekeningen à ca. €  125,- per jaar kan al snel een voordeel van ca.  €  2.000,- opleveren.

Niet voor alle GGO’s zal dit een verbetering zijn: de vier winkel-centra (stadshart, westwijk, van Hogendorplaan en De Loper) hebben als vanouds hun eigen rekening, maar daar is het aantal facturen per jaar dan ook meer de moeite waard. Andere GGO’s blijken alleen een rekening aan te houden voor het verwerken van de betalings’stroom’ vanuit het Ondernemingsfonds Vlaardingen. We hebben daarom gekeken naar het gebruik in de meeste andere Fondsen in het land, en ook geluisterd naar de wensen/eisen van ons accountantskantoor, die vragen om de rekeningen van de ‘wijkfondsen’ uitsluitend door de centrale penningmeester te laten betalen.

GGO’s die dus géén of nauwelijks andere inkomsten hebben dan die uit het OFV, kunnen dus hun bankrekening opheffen en zo ook de ca. 5% welke we niet van de Belastinginspecteur mogen terugvorderen, terugverdienen. Bovendien is dan een aparte administratie per GGO (soms zelfs met een administratiekantoor) niet meer nodig! Ook worden daarmee de ongewenste voorschotten afgeschaft: na een verzoek voor een uitgave (via het bekende formulier, voorzien van de specifiek aangegeven ‘achtergrondomschrijving’, per mail toe te zenden aan <info@ofvld.nl>) wordt dan vooraf het gevraagde bedrag toegekend, waarna de leverancier zijn factuur rechtstreeks aan ‘Ondernemersfonds Vlaardingen – in opdracht van Ondernemersfonds ‘Oostwijk’ – p/a Arij Koplaan 14a, 3132 AA Vlaardingen’ kan zenden voor een snelle uitbetaling. Let wel: de aanvrage/reservering van bedragen kan al direct na de GGO-vergadering plaatsvinden en hoeft dan niet meer aan de rekening toegevoegd te worden.

Het streven is om per 31 december alle ‘oude’ zaken (t/m 2018) te hebben afgewerkt, voorschotten verrekend enz. met penningmeester, zodat per 1.1.2019 deze nieuwe regeling van kracht wordt.

Categorieën: Uncategorized