Persbericht GBC Waterweg

Versneld verduurzamen van alle bedrijventerreinen

Op 5 oktober vond de feestelijke kick-off van de Green Deal Waterweg plaats in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Green Business Club (GBC) Waterweg ontwikkelt samen met de koplopers uit het gebied de Green Deal Waterweg ‘Verduurzaming Bedrijventerreinen’. Ondernemers, ondernemersverenigingen, adviesbureaus en overheden werken hierin samen om tot toekomstbestendig bedrijventerreinen te komen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  

Symbolische duim omhoog voor intentieverklaring

De wethouders van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, de voorzitters van de ondernemersverenigingen, Ondernemersfonds Vlaardingen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, De Verkeersonderneming en DCMR gaven symbolisch de duim omhoog op de intentieverklaring waarmee we de ambitie uitspreken alle bedrijventerreinen in het Waterweggebied versnelt te willen verduurzamen. Vier pijlers die hierbij centraal staan zijn: Energietransitie, Circulaire Economie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie / vergroening van de bedrijventerreinen.

Belang circulair ondernemen

Daarnaast was er een podium voor een aantal sprekers. Zo sprak Olaf Blaauw, expert op het gebied van circulariteit – tevens lid van de werkgroep Green Deal Waterweg, over het belang van circulair ondernemen op bedrijventerreinen, zowel binnen de eigen organisatie als collectief (in de keten). Spreker Cees Stoppelenburg van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), betrokken bij het programma Next Economie bedrijventerreinen, gaf aan dat we in de regio voor een grote opgave staan en we alleen kunnen versnellen als we in de lokale verduurzaming samen optrekken. De MRDH stelt kennisvouchers ter beschikking om de Green Deal Waterweg te ondersteunen.  

Samen optrekken in lokale duurzaamheidsopgave

De meest gehoorde overtuiging tijdens het programma was: “samen optrekken in de lokale duurzaamheidsopgave”. Ook spreker Jeroen van Waveren, voorzitter van de Ondernemersvereniging ’s-Gavenlandsepolder en Managing Director van Technotrading, wil graag samen de uitdagingen maar ook de hobbels in de route naar collectieve verduurzaming van de lokale omgeving op het bedrijventerrein aangaan. Na de symbolische ondertekening van de intentieverklaring was het afsluitende woord voor voorzitter van de GBC Waterweg Jan-Willem Vogels:“het fantastisch te vinden om te signaleren dat zoveel bedrijven en overheidsorganisaties bereid zijn zich te verenigen in de opgave het Waterweggebied te verduurzamen en met elkaar impact te maken. Wij zijn er klaar voor!”.

De GBC Waterweg projecten “Nulmeting duurzame bedrijventerreinen” in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Zuid-Holland, de drie gemeenten en de ondernemersverenigingen.

Op naar een toekomstbestendig Waterweggebied!

Categorieën: Uncategorized