Nieuwsbericht gemeente Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 het Convenant Ondernemersfonds tussen de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen vastgesteld.

De gemeenteraad besloot onlangs om de jaarlijkse subsidie aan het Ondernemersfonds te verhogen naar € 650.000,-. Het Ondernemersfonds is een vaste waarde in de stad en met deze verhoging met € 100.000,- neemt de slagkracht van het fonds toe. De gemeente haalt het bedrag jaarlijks via een opslag op de OZB niet-woningen op en subsidieert het fonds vervolgens uit de algemene middelen.  

Collectieve activiteiten

Het Ondernemersfonds helpt ondernemers met de financiering van hun collectieve activiteiten. Dat zijn activiteiten op bedrijventerreinen, zoals het plaatsen van beveiligingscamera’s, extra onderhoud bovenop het reguliere gemeentelijk onderhoud en het plaatsen van welkomst- en bewegwijzeringsborden. Daarnaast zijn er investeringen in winkelgebieden, zoals in evenementen, aankleding (bijvoorbeeld kerstversiering) en gezamenlijke marketing. Het fonds stimuleert en initieert ook steeds meer stadsbrede activiteiten, bijvoorbeeld om collectief duurzame energie op te wekken. In alle gevallen vaart Vlaardingen hier wel bij.

Draagvlak

Na tien jaar liep het convenant tussen de gemeente en het Ondernemersfonds eind 2021 af. Uit de evaluatie van haar activiteiten blijkt het fonds ziet dat steeds meer bedrijventerreinen concrete plannen maken en daar geld voor uittrekken. In de winkelgebieden gebeurde dat al langer. Ook de gemeente wilde het Ondernemersfonds graag voortzetten. Een voorwaarde voor de gemeente is dat het draagvlak onder ondernemers om hun eigen financiële bijdrage te leveren en activiteiten te ontwikkelen groot blijft. In het nieuwe convenant legt het college de afspraken vast over hoe de gemeente en het fonds met elkaar omgaan, over de rechten en plichten van beide partijen en over hoe de verantwoording verloopt.

Categorieën: Uncategorized