Bedrijventerreinen ’t Scheur/Koggehaven en Deltaweg/KW Haven hebben de ambitie om als collectief een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein worden. Dit doen ze niet alleen. Op initiatief van Green Business Club (GBC) Waterweg is een ‘Green Deal’ pilot gestart met deze en andere bedrijventerreinen in de regio. De Vlaardingse bedrijventerreinen gebruiken onder andere een deel van hun trekkingsgelden uit het Vlaardingse Ondernemersfonds om de ‘Green Deal’ te bekostigen. Het andere deel bestaat uit een bijdrage van de gemeente Vlaardingen en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland die onlangs is toegekend.

Samen werken naar concrete verduurzamingsprojecten
GBC Waterweg is opgericht om partijen te verenigen in de opgave om de regio Waterweg (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen zij onder andere middels de ‘Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen’ waarin de thema’s energietransitie, circulariteit, mobiliteit en klimaatadaptatie centraal staan. ’t Scheur/Koggehaven en Deltaweg/KW Haven zijn samen de Vlaardingse delegatie in de onlangs gestarte pilot.
In deze pilot staat een collectieve samenwerking centraal die start met een onderzoek, een 0-meting, onder leiding van Stichting Stimular. Welke verduurzamingskansen liggen er op dit bedrijventerrein? En wat kunnen bedrijven gezamenlijk oppakken zodat ze sneller en efficiënter naar een toekomstbestendig bedrijventerrein groeien? Dit onderzoek is uiteindelijk de basis en gespreksstof voor concrete verduurzamingsprojecten.

Ondernemersfonds Vlaardingen blij met duurzame besteding
Het bestuur van Ondernemersfonds Vlaardingen is blij te zien dat een deel van de trekkingsgelden uit het Fonds ook besteed wordt aan de collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Doel van Ondernemersfonds Vlaardingen is het stimuleren van onderlinge samenwerkingen om het economisch klimaat in Vlaardingen te versterken. De Green Deal pilot sluit hier naadloos bij aan. Het bestuur hoopt dat andere bedrijventerreinen geïnspireerd raken door de pilot, want alle bedrijventerreinen in Vlaardingen zijn welkom bij GBC Waterweg om het gesprek te starten over Green Deal.

GBC Waterweg is de kartrekker en denkt graag mee over de mogelijkheden en kansen per bedrijventerrein. Bij interesse kunt u contact opnemen met GBC Waterweg.

Dolf Bierhuizen (dolf@greenbusinessclub.nl)
Carola Kalishoek (carola@greenbusinessclub.nl)
Meer informatie vind je op www.greenbusinessclub.nl/waterweg

Categorieën: Uncategorized