Het imponeert. Het inspireert. Het beweegt. Langs de Nieuwe Waterweg, tussen de stad en de haven is een ontwikkeling gaande waar je ‘U’ tegen zegt. Op en rond het voormalige Unileverterrein wordt een gebied ontwikkeld waar geleefd, geleerd, gefeest, ontdekt en ondernomen kan worden: ‘District U’. Hoewel het gebied pas aan de voet staat van de ontwikkeling, kijk je je ogen er al uit. We spreken met Rory Dickhoff, Placemaker van het gebied. Hij heeft trekkingsgelden uit het Ondernemersfonds aangesproken om het gebied te kunnen ontwikkelen op een unieke manier.

Het gebied tussen de Deltaweg en de Maasboulevard is aan grote veranderingen onderhevig. Het voormalig Unliverterrein wordt herontwikkeld. En hoe. Het gebied is groot, net als de ontwikkelambities. Om die ambities te kunnen verwezenlijken moet er de komende jaren een hoop gebeuren. Er wordt gesloopt en gebouwd. Om de transitie aantrekkelijker te maken en zelfs de moeite waard om te bezoeken, is Rory Dickhoff aangesteld.

Rory: “Ik ben aangesteld om te gaan placemaken. Dat wil zeggen dat ik zorg dat het gebied in tijden van sloop en bouw tóch aantrekkelijk is voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Omdat een ontwikkeling van dit formaat vaak gepaard gaat met leegstand en rommeligheid, zorg ik ervoor dat het levendig blijft. Hiermee houden we het leefbaar voor huidige bewoners, werkbaar voor ondernemers en maken we het gebied nu al interessant voor potentiële inwoners en bedrijven.”

Onvlaardingse wijk

In District U komt een compleet nieuwe woonwijk. Een volgens Rory, ‘Onvlaardingse’ wijk waar wonen, werken, leren en zorg samenkomt: “Een wijk met Rotterdamse allure, ongekend voor Vlaardingen. Het wordt een prettige mix tussen koop- en (sociale) huurwoningen. Een wijk waar bewoners vanuit hun keukenraam uitkijken op de bedrijvige haven van Vlaardingen, iets wat we nog niet kennen in onze stad. Het wordt spannend en op een grootstedelijke manier gebouwd met een grote woontoren en woonblokken.”

Jong verkeer in de stad

Naast wonen en werken wordt er gemikt op een interessante kruisbestuiving. Naast de Food Innovation Academy (FIA), die reeds gevestigd is in Vlaardingen, zal in District U zich namelijk een doorlopende leerlijn vestigen, bestaande uit voortgezet onderwijs (Lentiz) en een MBO (Albeda). Twee interessante onderwijspartijen die samenwerken als een kans zien. Onderwijs brengt ook verjonging met zich mee. “Vlaardingen heeft de ambitie om MBO-stad van de regio te worden. De komst van de scholen gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit brengt veel ‘jong verkeer’ met zich mee. Hierdoor gaan meer jongeren naar Vlaardingen forenzen. Het zorgt voor levendigheid in de stad en wie weet potentieel nieuwe bewoners. Kijk bijvoorbeeld naar de Fairland Studio’s. Dit zijn tijdelijke containerwoningen, specifiek voor jongeren uit de regio tot 27 jaar. Het is gebouwd met zeecontainers en ook bedoeld om verjonging en levendigheid te brengen in de wijk, het trekt mensen het gebied in” vervolgt Rory.

Om die levendigheid vast te houden heeft Rory de oude brandweerkazerne van Unilever verbouwd tot een gezellig buurtcentrum: Café de Brandweer. Een café met aangekleed terras, postvakken en een wasserette voor de bewoners van de Fairland Studio’s en voor recreanten in het gebied.

Urban openluchtmuseum

Vanaf het terras van café de Brandweer kijk je tegen de Fairland Studio’s aan. Eerder een meterslange muur van containerwoningen. Functioneel, maar niet aantrekkelijk om naar te kijken. Daar heeft District U een stokje voor gestoken: “Een gebied in ontwikkeling is niet direct aantrekkelijk. Om het aantrekkelijk te maken voeg ik kunst toe aan de buitenruimte. We hebben kunstenaar Joren Joshua gevraagd een kunstwerk te ontwerpen voor de hele gevel van de studio’s. En dit is het resultaat!” zegt Rory al wijzend naar de enorme muurschildering. “Mede dankzij de financiële steun vanuit het Ondernemersfonds Vlaardingen hebben we dit kunstwerk en andere kunstwerken mogelijk kunnen maken. Want ondertussen is er ook een andere kunstenaar bezig, een gevel verder.”

Rory is van plan meer kunst toe te voegen aan het gebied. Zijn ambitie is niet mis: “Ik wil er een urban openluchtmuseum van maken met objecten, installaties, een guerrilla beeldentuin en meer muurschilderingen. Het een reden maken om eens om te rijden via dit gebied. Zo voorkomen we dat het gebied door de sloop en renovatie verloederd.”

De moeite waard

Naast de aandacht voor kunst is er straks ook meer ruimte voor ontspanning in de vorm van sport en horeca. Naast café de Brandweer wordt de Unilever tennisclub verbouwd tot tijdelijke sportschool, yoga- en tenniscentrum en komt er volgend jaar een visrestaurant in het havengebied. Vanuit die locaties worden de evenementen in het gebied georganiseerd, zodat District U bruisend is en blijft in tijden van bouw en ontwikkeling. 

“Uiteindelijk wordt District U een bijzonder gebied waarmee we mensen van buiten de stad naar Vlaardingen trekken. Met nieuwe ondernemers, bewoners en recreanten waar ondernemers in het gebied en daarbuiten profijt van hebben. We maken Vlaardingen met deze wijk weer een stuk interessanter om te bezoeken. In de tussentijd bouwen we hier verder aan toffe projecten en een leuke programmering. De moeite waard om in de gaten te houden dus!” rondt Rory af.

District U valt binnen het gebied “Rivierzone”. Dit gebied heeft fondsgelden van Ondernemersfonds Vlaardingen ingezet om de muurschilderingen uit het artikel (mede) te financieren.

Categorieën: Uncategorized