PERSBERICHT
Vlaardingen, 1 december 2017
Betreft: Bestuurswisselingen in het Ondernemersfonds Vlaardingen

Geacht bestuur, directie, lezer,

Onlangs zijn er wisselingen geweest in het bestuur van het Ondernemersfonds Vlaardingen. In de bestuursvergadering van donderdag 19 oktober zijn de heren Ed Bijster (voorzitter), Gerrit van Toor (penningmeester) en Olaf Hanno (algemeen lid) afgetreden. Zij hebben plaats gemaakt voor de heren Dirk Jan van de Weerdt (nieuwe voorzitter), Roel van Tongeren (vicevoorzitter), Marco de Groot (communicatie) en Marcel Baas (penningmeester). Arie Ouwendijk blijft aan als secretaris van het bestuur.

foto-nieuw-bestuur

Daarnaast wordt het bestuur (dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat) sinds begin van dit jaar (2017) ondersteund door fondsmanager Wendy Hofman en secretaresse Mariëlle Sprenger. Zowel Dirk Jan, Roel en Marco zijn afkomstig uit de Raad van Advies van het Fonds. Gerrit en Olaf nemen plaats in de Raad van Advies, welke dan bestaat uit de heren Gerrit van Toor, Olaf Hanno en Ronald Huiskens. Afgelopen dinsdag 28 november heeft het voltallige bestuur op informele wijze afscheid genomen van haar voorzitter, Ed Bijster.

Ambitie
Het nieuwe bestuur gaat zich de komende maanden focussen op een voorstelronde bij de GGO’s. Ook is er een concept ‘Actieplan OFV 2018 – 2020’ ontwikkeld dat als leidraad zal dienen voor de ambities in de komende jaren. Met dit actieplan wil het nieuwe bestuur met het Ondernemersfonds Vlaardingen een stap voorwaarts zetten. Dit actieplan wordt in de kennismakingsbijeenkomsten doorgesproken.

Inzet
In de afgelopen jaren hebben Ed Bijster, Gerrit van Toor, Olaf Hanno, Ronald Huiskens en Arie Ouwendijk zich met veel ambitie ingezet voor het Ondernemersfonds Vlaardingen.
Zij hebben het fonds, samen met Raymond Sneek en Nel Hilversum en met steun vanuit de Gemeente Vlaardingen, in 2013 gelanceerd en opgepakt. Met 15 GGO’s, 2 SGO’s en een Haven- en Industrieel Cluster staat het Ondernemersfonds Vlaardingen als een huis.

Het geld wordt voornamelijk besteed aan concrete projecten op het gebied van ‘schoon, heel & veilig’, internet, promotie en evenementen binnen de winkelcentra en de industriegebieden. Voorbeelden hiervan zijn camerabewaking, feestverlichting, een schaatsbaan, hanging baskets, cofinanciering van binnenstadsmanagement, professioneel parkmanagement op de bedrijventerreinen en feestelijkheden als Sinterklaasintochten, de Kerstmarkt en het Moederdagevenement.
Op korte termijn zal er met de GGO’s contact worden opgenomen voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersfonds Vlaardingen

Categorieën: Uncategorized