Ondernemersfonds Vlaardingen met vijf jaar verlengd

Wethouder Bert van Nieuwenhuizen en de bestuursleden Ed Bijster en Gerrit van Toor van de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, hebben op woensdag 29 maart 2017 het hernieuwde convenant ondertekend met de werkafspraken tussen de twee partijen. Na een succesvolle proefperiode van drie jaar, wordt het Ondernemersfonds verlengd met vijf jaar.

Copyright (c) Gemeente Vlaardingen. Alle rechten voorbehouden.
foto: Ron van Rossum

Het Ondernemersfonds is opgericht in 2014 en bedoeld om de collectieve initiatieven van ondernemers te financieren.  De slagkracht van ondernemers wordt met eigen geld vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder met de ‘pet’ rond te hoeven gaan of aan te kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleren het fonds en haar bestuur actief de samenwerking tussen de verschillende ondernemers, organisaties en betrokken sectoren in Vlaardingen. Door een verhoging van de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Vlaardingen evenredig bij aan het fonds. Via een ondernemers- of winkeliersvereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten of de gebiedsgebonden organisaties waaronder zij vallen, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.

Voorbeelden van wat er tot nu met het geld is gedaan zijn de feestverlichting, cofinanciering binnenstadsmanagement, camerabewaking, professioneel parkmanagement op de bedrijventerreinen en feestelijkheden als Sinterklaasintochten, de Kerstmarkt en het Moederdagevenement.

Categorieën: GGO'sWebsite