Beste ondernemer op bedrijventerrein Benelux Workpark,

Met deze mail nodig ik u uit om deel te nemen aan de GGO-vergadering.

Doel vergadering
Tijdens deze vergadering wordt er een toelichting gegeven op het ‘gebiedsmanagement’ en het Veilig Ondernemen projectteam. In het bijzonder bespreken wij de dit voorjaar te plaatsen slagbomen.

Tevens wordt er formeel gestemd over de inzet van trekkingsgelden 2021 uit het Ondernemersfonds Vlaardingen.

Datum, tijd en locatie
Datum: 15 maart 2021
Tijd:  16.00 uur
Locatie:  Digitaal via Teams

Microsoft Teams-vergadering
De vergaderingen worden via Teams gedaan. Na aanmelding voor de GGO-vergadering sturen wij u de Teams-link toe. Aanmelden kan door een mail te sturen naar benelux@ikv.nu.

Agenda en bijlagen 
In de bijlage vindt u de concept agenda en overige stukken. Graag ontvangen wij eventuele aanvullende onderwerpen of ingebrachte stukken uiterlijk woensdag 10 maart COB.

– Uitnodiging GGO overleg inclusief agenda;
– Voorstel in stemformulier inzet trekkingsgelden OFV 2021.

Categorieën: GGO's