PERSBERICHT:
WETHOUDER EZ ONTVANGT JAARVERSLAG ONDERNEMERSFONDS

Op woensdag 4 juli ontving Frans Hoogendijk, de kersverse wethouder Economische Zaken, het bestuur van het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV), voor een kennismakingsgesprek. Daarbij werd hem tevens het Jaarrapport en -verslag van het Fonds aangeboden.
Tijdens het geanimeerde gesprek werd al een beetje duidelijk, in welke richting de nieuwe wethouder denkt bij het uitvoeren van zijn portefeuille-taken. Zo is daarbij de promotie van de stad een vastgelegd doel. Ook het Ondernemersfonds ziet het belang van die taak, en zo werd gezamenlijk gefilosofeerd over de taken welke over en weer belegd kunnen worden. Zéker wanneer de gemeentelijke panden (net zoals alle andere niet-woningen in Vlaardingen) mee gaan doen in het fonds waarin een klein surplus voor specifieke ontwikkelingen wordt opzij gezet. Een goede samenwerking is evenwel sinds de oprichting van het OFV (in 2013) al gaande, doordat er een warme samenwerking bestaat tussen fondsbestuur en gemeentelijk EZ-coördinator Aziz Lamrani, die de ontwikkeling van het Stadshart nu ter hand gaat nemen en zal worden opgevolgd door EZ-medewerker Ramon Put.
Daarnaast zegde Frans zijn medewerking toe ten aanzien van de landelijke Platform-bijeenkomst voor Ondernemersfondsen in Nederland toe, welk halfjaarlijks overleg dit najaar in Vlaardingen plaatsvindt. Zo’n 40 steden in Nederland werken samen in het platform, op een vrijwel identieke wijze waarbij belangwekkende resultaten werden gehaald, zoals Utrecht (waar het Ondernemersfonds de start van de Tour de France mogelijk maakte) en Leeuwarden (dat dit jaar Europese Culturele Hoofdstad is, doordat het Ondernemersfonds aldaar alle neuzen eenzelfde kant op kreeg).

Naast nog enkele specifieke ondernemerszaken werd ten slotte het Jaarrapport van de Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen overhandigd: een goede kennismaking met het fonds en de doelen welke zij nastreeft. Wethouder zegde toe er goede nota van te zullen nemen. Overigens: binnenkort zal het Jaarrapport en Jaarverslag ook integraal op de website van het Ondernemersfonds Vlaardingen worden geplaatst.

 

foto’s: Overhandiging van het Jaarrapport 2017 door Ondernemersfonds-voorzitter Dirk Jan van de Weerdt aan wethouder Frans Hoogendijk, ter zijde gestaan (vlnr) door de bestuursleden Arie Ouwendijk (secr.), Marco de Groot (communicatie), Marcel Baas (pmr.) en Roel van Tongeren (v-vz).

Categorieën: GGO'sWebsite