Het bestuur is doende om de website (www.ofvld.nl) uit te breiden met een pagina per wijkfonds/GGO.

Op deze pagina’s kunnen dan de bestuursleden worden vermeld, data en agenda’s van bijeenkomsten worden opgenomen enz. enz. Daarnaast komt er een ‘besloten’ pagina per GGO waardoor de GGO’s zélf (met hun eigen unieke wachtwoord) de stand van hun trekkingsrechten kunnen controleren, welke per kwartaal een overzicht gaat geven van de stand van zaken.

GGO’s worden verzocht om bij gelegenheid hun gegevens voor de website door te spelen naar ons centrale e-mailadres (info@ofvld.nl) adres. Dank u wel!

Categorieën: GGO's