In het derde, of uiterlijk begin van het vierde kwartaal van dit jaar zal de penningmeester aan alle GGO-penningmeesters in een ‘bijdrage-brief’ de trekkingsrechten voor de komende twee jaar bekendmaken.

Op dit moment worden de cijfers nog gecontroleerd en zo nodig aanpassingen gemaakt, maar met ingang van het nieuwe jaar (01-01-2019) worden dus die nieuwe trekkingsrechten gehanteerd. In de meeste GGO’s lijkt de verschuiving wel mee te vallen, al moet ieder er rekening mee houden dat de waarde van het vastgoed in Vlaardingen met een kleine 10% is teruggelopen, en in enkele wijken daarom wat grotere verschillen gaat opleveren.

Het is de bedoeling om volgend jaar wel goed de trend in de gaten te houden, maar begrotings-technisch nog niet al teveel te schuiven, opdat ook het trekkingsbedrag voor 2020 gelijk gehouden zullen worden aan die van 2019.

Categorieën: GGO's