Revitalisering Groot Vettenoord gereed

De revitalisatie van bedrijventerrein Groot Vettenoord is gereed. In het gebied is 5,4 miljoen euro geïnvesteerd, voor een belangrijk deel door de provincie, (voormalige) stadsregio en gemeente gefinancierd. Door de nieuwe inrichting is het bedrijventerrein toekomstbestendig, zowel boven als onder de grond.

Op het bedrijventerrein zijn onder andere de wegen en de kruispunten verbreed zodat er grotere vrachtwagens kunnen rijden. Toegangswegen zijn aangepakt en er is een extra uitrit gerealiseerd. Parkeervakken zijn beter ingedeeld en afgestemd op gebruik en voor vrachtwagens zijn speciale parkeervakken gemaakt. Het riool is gedeeltelijk vervangen en de afwatering op sloten is beter geregeld waardoor geen wateroverlast meer ontstaat. De beplanting is langs verschillende straten aangepast op het gebruik en beheersbaar gemaakt. Zo blijft de omgeving er netjes uitzien. Het hele gebied is voorzien van mantelbuizen voor glasvezel. Door de aanpassingen in het gebied is het bedrijventerrein weer aantrekkelijk voor bestaande, maar ook voor nieuwe ondernemers.

 

OGV43

Samenwerking ondernemers

De revitalisering is in nauw overleg met ondernemersvereniging IKV Groot Vettenoord uitgevoerd. De revitalisering is na een moeizaam proces tijdens de afronding opgenomen in de ‘Routeplanner naar Vertrouwen’. Door de vernieuwing zijn ondernemers zelf ook actief bezig met de uitstraling en toekomst van het gebied. Vanuit het ondernemersfonds vult Ondernemersvereniging Groot Vettenoord de mantelbuizen met glasvezel en exploiteert dit ook onder het eigen label ‘Glasnet Groot Vettenoord’. Het bedrijventerrein heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen behaald waarmee zij laten zien dat de veiligheid op orde is. Verschillende ondernemers knappen zelf hun panden op. Het revitaliseren van bestaande bedrijfsterreinen is een van de speerpunten van het Actieplan Economie. Groot Vettenoord is één van de oudste, specifiek voor bedrijvigheid aangelegde terreinen in Vlaardingen. Het gebied dateert uit de jaren vijftig en zestig en is goed voor 9% van de Vlaardingse werkgelegenheid.

logo_OGV

Categorieën: GGO's