Woensdagavond 28 maart werd de jaarlijkse ‘Ondernemers-bijeenkomst’ binnen de Vlaardingse Oostwijk gehouden.

Zo’n 15 geïnteresseerden in het wel en wee van GebiedsGebonden Organisatie (GGO) Oostwijk waren te gast in de fraaie vergaderruimte van Gerechtsdeurwaarders Van Houwelingen & Partners aan de Schiedamseweg, alwaar de lijn voor het komende jaar werd uitgezet. Het bestuur had een aantal aanvragen en eigen ideeën voor het financieren van activiteiten in de wijk geïnventariseerd en deze werden stuk voor stuk besproken en (allemaal!) goedgekeurd door de aanwezigen. De gelden zijn afkomstig van het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) en opgebracht door alle ‘niet-woningen’ in de Oostwijk, door een kleine toeslag op de Onroerend Zaakbelasting, zodat álle ondernemers in de wijk met een klein geldbedrag bijdragen aan de verbetering van het ondernemersklimaat in de wijk.

ggo-oost-sfeerverlichting-schiedamseweg

Meest in het oog vallende zaken waren een herhaling van het ‘Flower & Shower’-project, waarbij ook afgelopen jaar de verschillende toegangen van de Oostwijk, alsmede de Schiedamseweg en de Oosthavenkade werden opgefleurd. Daarnaast is al enkele jaren een project gaande waarbij (hufter-proof) zitmeubelen met een herkenningszuil van de Oostwijk ontwikkeld worden, welke een plek zullen krijgen bij diezelfde toegangen tot de Oostwijk. En als klap op de vuurpijl werd besloten, dat het eerste gedeelte van de Schiedamseweg, vanaf de Havenbrug, met fraaie verlichting gedurende de ‘donkere dagen’ aansluiting zal krijgen op het winkelgebied in het Stadshart!  Zo wordt ook een stukje sfeer teruggebracht in deze belangrijke aanlooproute naar het Winkelhart, en de dit jaar aangebrachte sfeerverlichting langs een mooi stukje Westhavenkade.

Uit de bijeenkomst bleek echter wel, dat de ‘schoon’verzorging van het gebied het nodige te wensen overlaat (zoals overigens ook al in andere GGO-gebieden is gebleken). Het OndernemersFonds Vlaardingen zal daarom trachten om de gemeente Vlaardingen aan te sporen om het (uitbestede) verzamelen van zwerfafval in de gehele stad op een aantal cruciale plekken ernstig te verbeteren.

Tekst: Arie Ouwendijk, Secretaris IKV Oostwijk

Categorieën: GGO's