Onderwerp: Uitnodiging

Aan de bestuursleden van de Gebiedsgebonden organisaties (GGO’s) en Sectorgebonden organisaties (SGO’s) voor een evaluatie-bijeenkomst op maandagavond 5 september om 19.00 uur in het Deltahotel, zaal Triton 1.

Geachte heer, mevrouw,
Na een periode van voorbereiding is de stichting Ondernemersfonds Vlaardingen (hierna te noemen OFV) sinds januari 2014 een feit.
Doel van deze stichting: Het stimuleren van ondernemers in Vlaardingen om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter stimulering van ondernemersbelangen en het financieren van collectieve initiatieven van ondernemers in de gemeente Vlaardingen. Het OFV verkrijgt hiertoe haar financiële middelen vanuit gemeentelijke subsidie.
De oprichting van het OFV is gerealiseerd in januari 2014 en is voorafgegaan door veel ‘veldwerk’ verricht door de initiatiefgroep.
Hierin waren de initiatiefnemers vertegenwoordigd; de gemeente Vlaardingen, de Industriële Kring Vlaardingen, de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, Stichting Stadshart en het Detailhandelsplatform Vlaardingen.

 

deltahotel34


Nu, na 2,5 jaar, komt het OFV goed op stoom en plukken de Vlaardingse ondernemers hier, op diverse terreinen, de vruchten van. Vlaardingen is inmiddels veel Gebiedsgebonden organisaties (GGO’s)en Sectorgebonden organisaties (SGO’s) rijker. Zie hiervoor ook onze website: www.ofvld.nl
De gemeente Vlaardingen voorziet het OFV van subsidie uit de algemene middelen (die hiertoe verruimd zijn door een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting op bedrijfsonroerend goed). De werkafspraken tussen de gemeente en het OFV zijn vastgelegd in een convenant, wat op 24-6-2014 is getekend.

Eén van de afspraken hierin is dat in 2016 de werking en het functioneren van het Ondernemingsfonds wordt geëvalueerd met de betrokken organisaties (GGO’s en SGO’s) van de trekkingsgerechtigden, de ondernemers dus.
De jaarverslagen van 2014 en 2015 geven al een aardig beeld. Maar wij (het Bestuur van het OFV) vinden het van belang om de bestuursleden van de GGO’s en SGO’s , persoonlijk bij te praten over de ontwikkelingen en resultaten tot nu toe én uw ervaringen met het OFV te delen.
Hiertoe nodigen we u uit voor een evaluatie-bijeenkomst en wel op maandag 5 september 2016 om 19.00 uur.
U bent dan van harte welkom in het Deltahotel, zaal Triton 1.
We begroeten u graag op 5 september!

Met vriendelijke groet,
Olaf Hanno

Namens het Bestuur
Secretaris van het Ondernemersfonds Vlaardingen.
E-mailadres: olafhanno@ofvld.nl
Telefoon: 06 15866518

https://www.ofvld.nl/wp-content/uploads/2015/03/Uitnodiging-info-avond-GGO-en-SGO-evaluatie.pdf

Categorieën: GGO's