-PERSBERICHT-

LANDELIJK PLATFORM ONDERNEMERSFONDSEN TE GAST IN VLAARDINGEN

De halfjaarlijkse bijeenkomst van Ondernemersfondsen in Nederland was jl. donderdag te gast in zaal Harmonie in Vlaardingen. Vanuit zo’n 16 steden: Culemborg, Helmond, Assen, Delft, Vlaardingen, Laren, Noordwijk, Leiden, Utrecht, Sudwest-Fryslan, Westerveld, Bodegraven-Reeuwijk, Uithoorn, Meppel, Den Helder, Alblasserdam waren 32 bestuursleden, fondsmanagers en fondsassistenten naar onze stad gekomen voor hun halfjaarlijkse overleg. Een aantal steden was daarbij verhinderd (o.a. Groningen en Leeuwaarden) maar zij zullen zich begin volgend jaar weer melden in Utrecht, de volgende organisator van de bijeenkomst.

Na het lunch-buffet bij aankomst, werd om 12:45 uur de bijeenkomst geopend door Vlaardings voorzitter Dirk Jan van de Weerdt, die daarna het woord gaf aan wethouder Frans Hoogendijk. Behalve diens economische overzicht en blik in het verleden – met o.a. de haringvisserij – én toekomst van Vlaardingen, toonde hij de de trailer van de activiteit welke dit jaar zo’n groot stempel op onze stad drukte: de Slag bij Vlaardingen in 1018.

Nadat daarna Dirk Jan zijn wetenswaardigheden over het Ondernemersfonds Vlaardingen had gegeven, werden de aanwezigen nog vergast op het filmische verloop van de Slag in de Broekpolder, en op het feest wat een week later in de stad losbarstte: de intocht.

Daarna was het woord aan Aart van Bochove, de landelijk voorzitter. Onder diens leiding werd gesproken over o.a. Stadspromotie binnen de diverse fondsen. Ook in Vlaardingen zal daar binnen niet al te lange tijd (o.a. vanuit het Ondernemersfonds en door de gemeente aangestuurd) iets van marketing/promotie van de grond getild worden, waarvoor de SVP, de Stichting Vlaardingen Partners (een dochter van het Vlaardingse Ondernemersfonds) zich o.l.v. oud OFV-bestuurslid Gerrit van Toor aan het warmlopen is. Ook wethouder Hoogendijk beaamde dat de draad welke enkele jaren geleden werd losgelaten, weer moet worden opgenomen. Hoe is nog een punt van nadere afspraken, welke moeten passen in de volgende gemeentebegroting.

De volgende onderwerpen kwamen o.a. neer op ‘hoe zzp-ers in te schakelen bij de Ondernemersfondsen (o.a. met het oog op de komende belangrijke Omgevingswet) en de juiste vorm en statuten van de Vereniging die in het nieuwe jaar het Platform Ondernemersfondsen een juridische basis moet geven. Ook kwamen tal van praktische onderwerpen aan de orde.
Vlaardingen ten slotte vertolkte -bij monde van OFV-webbeheerder Ben Smit- de do’s and don’ts van de nieuwe AVG wet (privacy).

Aan het einde van de bijeenkomst kregen de deelnemers nog een ‘Vlaardingse verrassingstas’ (met wat Vlaardingse specialiteiten) mee, waarna fonds-secretaris Arie Ouwendijk de groep ‘op sleeptouw’ nam langs een aantal bezienswaardige plekken, gelegen langs de route van de Stadsgehoorzaal naar het Museum Vlaardingen, waar als slot van de dag nog tijdens de ‘borrel’ met elkaar kon worden nagepraat en ervaringen uitgewisseld.

Categorieën: Website