Uitnodiging vergadering GGO Stadshart 2020

Datum: Woensdag 28 oktober 2020

Tijd: Inloop 17:45 uur, start vergadering 18:00 uur

Locatie: Nog te bepalen, ivm coronamaatregelen

Geachte ondernemer,

GGO Stadshart vergadert minimaal 1x per jaar over de besteding van het trekkingsrecht van het Ondernemersfonds Vlaardingen.


Wij nodigen u uit om terug te kijken op het jaar 2020 en mee te denken over komend jaar 2021. Zowel de gewijzigde begroting 2020 (i.v.m. corona en nieuw 5 jarig contract sfeerverlichting) als de nieuwe begroting voor 2021 worden besproken en vastgesteld.


Beide begrotingen kunt u via e-mail opvragen.
Aanmelden voor de GGO vergadering is noodzakelijk in verband met de inrichting van de ruimte en de catering. Bij een te groot aantal aanmeldingen gaat de voorkeur uit naar online vergaderen.


Ook als u zich niet aanmeldt hopen we dat u uw mailadres bij ons bekend wil maken. Dan hebben we voor een volgende keer een up-to-date mailbestand. Dit geldt natuurlijk alleen voor de ondernemers die deze uitnodiging in de brievenbus ontvangen.


U kunt zich tot uiterlijk woensdag 14 oktober aanmelden per mail naar: secretaris.stadshart.vlaardingen@gmail.com
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de locatie bepaald. U wordt daar tijdig over geïnformeerd. Wij hopen u te ontmoeten op 28 oktober a.s.


Hartelijke groet,
GGO Stadshart / Bestuur Stichting Stadshart Vlaardingen

AGENDA:

17:45 uur – Inloop (met broodjes en drankjes)

18:00 uur – Opening door voorzitter SSV, lopende zaken binnenstad

18:15 uur – Terugblik op de ontwikkelingen 2020 en voorstel/vaststelling aangepaste begroting 2020

18:30 uur -Voorstel/vaststelling begroting 2021

18:50 uur – Rondvraag

19:15 uur – Sluiting

Categorieën: Uncategorized