februari 27, 2015

Taken

 

Via het Ondernemersfonds Vlaardingen kunnen aanvragen worden gedaan om het trekkingsrecht voor een bepaald gebied of wijk te laten uitkeren. Om dit in juiste banen te leiden zijn er regels en procedures opgesteld.

Taken van het Ondernemersfonds zijn:

  • Stimuleren ondernemersinitiatieven
  • Begeleiden aanvragen
  • Controle procedures
    (neemt inhoudelijk geen beslissing over een aanvraag)
  • Verzorgen uitbetaling aan GGO’s of het verzorgen van betaling van de ingediende facturen
  • Voeren van een degelijke financiële administratie
    (verzorgt jaarrekening en verzorgt BTW afdracht)

Hoe werkt het ondernemersfonds in 90 seconden!

 

Heeft u vragen hieromtrent dan vragen wij u vraag te stellen via het contactformulier.