Werkwijze van de GGO resp. vanuit haar leden aangewezen actieve bestuurders: 

  1. Schrijf een openbare vergadering uit voor ALLE ondernemers/trekkings-gerechtigden in uw wijk/gebied. U dient de uitnodigingslijst en uitnodiging later bij een aanvraag toe te voegen. Tussen uitnodigen en vergadering dient minstens 21 dagen te zitten. Stuur gelijktijdig de uitnodiging en bijbehorende agendastukken naar info@ofvld.nl voor plaatsing in de agenda op deze website.
  2. Tijdens de vergadering kunnen plannen worden ingediend door ondernemers/ trekkingsgerechtigden, mogelijk met een begroting-bij-benadering voor de uitvoering.
  3. U bepaalt in de vergadering samen op een democratische wijze waaraan het trekkingsgeld zal worden besteed. U legt dit vast in de notulen waarin ook alle aanwezigen en zij die zich afmeldden, worden vermeld. Bovendien voegt u aan de notulen een begroting toe, vermeldende het trekkingsrecht (debet) en de kosten van de ingediende en vastgestelde plannen (credit).
  4. Vermeldt tevens of de (ondernemers)organisatie een regeling heeft voor terugvordering van de BTW. In dat geval heeft de GGO het voordeel van een groter besteedbaar bedrag. Indien niet, dan kan de rekening (maar dan wel op naam van het OndernemersFonds Vlaardingen, t.a.v. betreffende GGO) worden ingediend bij het OFV en wordt het GGO-tegoed verhoogd met het terugontvangen BTW-bedrag. De factuur wordt dan rechtstreeks door het OFV aan leverancier uitbetaald.
  5. Als GGO dient u een aanvraag (klik hier) in met het verzoek tot uitbetaling over te gaan (of het verzorgen van de betaling aan…). (* voeg de noodzakelijke bijlagen toe). Voeg bij élk verzoek tot uitbetaling een (.pdf-)bestandje toe met de uitnodiging, lijst genodigden, verslag van de bijeenkomst en begroting (als genoemd in B-1 en B-3) van de laatst gehouden vergadering toe!
  6. Het Ondernemersfonds beoordeelt uw aanvraag. Zij controleert of u de juiste procedure en regels heeft gevolgd. Als er geen bezwaren zijn zal zij akkoord geven en tot uitkering/betaling overgaan. Zij geeft daarna per GGO op de website van het OFV de stand van het tegoed aan, hetgeen voor een ieder in de GGO-gebied raadpleegbaar is.

*GGO = Gebied Gebonden Organisatie

Enkele belangrijke opmerkingen:

U vraagt een bijdrage aan het Ondernemersfonds Vlaardingen. Ondernemers in Vlaardingen stellen het bijzonder op prijs wanneer u voor uw inkopen kijkt of  die in Vlaardingen leverbaar zijn.

Het Ondernemersfonds stelt het zeer op prijs wanneer u bij in- en externe publicatie over uw inkoop wilt vermelden: ‘met dank aan het Ondernemersfonds Vlaardingen’.  Bij bijzondere projecten zal het Ondernemersfonds Vlaardingen ook graag de publiciteit (mede) verzorgen. Houd ons op de hoogte!

De rekening voor geleverde en betaalde zaken uit het Ondernemersfonds dient gesteld te worden op naam van de organisatie die de BTW terugvraagt bij de Belastingdienst. Heeft uw GGO/vereniging een eigen BTW-nummer, dan moet de rekening ook op uw vereniging geadresseerd staan.
Heeft uw GGO géén eigen BTW-afspraken, dan dient de rekening geadresseerd te worden aan het Ondernemersfonds Vlaardingen, in opdracht van GGO (naam en uw adres). Daarmee vraagt het OFV de BTW terug bij de Belastingdienst, welke u dan ook weer aan uw trekkingsrecht kunt toevoegen (dus 1/5 deel extra te besteden).